Čtení má smysl

Právě čtení podporuje fantazii a rozvíjí osobnost

Faktory ovlivňující rozhodování o riziku pohledem behaviorální ekonomie
Blog sinne

Faktory ovlivňující rozhodování o riziku pohledem behaviorální ekonomie

Aktéry PKM ovlivňují, především však klienty další (v předchozím textu) již uvedené faktory. Z pohledu behaviorální ekonomie...

Číst dál

There is no climate emergency
Blog sinne

There is no climate emergency

Climate science should be less political, while climate policies should be more scientific. In particular, scientists should...

Číst dál

Moderní rizika
Blog sinne

Moderní rizika

Kategorie moderní rizika V předchozím textu byl shrnut vývoj společnosti, dějiny ekonomického myšlení a s nimi související...

Číst dál

Odpovídalo vnímání a řízení rizika vývoji ekonomického myšlení?
Blog sinne

Odpovídalo vnímání a řízení rizika vývoji ekonomického myšlení?

Historická rizika a jejich řízení . Z předchozích textů plyne, že komerční pojištění vzniklo jako reakce na nepředvídatelné...

Číst dál

Vliv ekonomického myšlení na vývoj pojišťovnictví, hospodářskou politiku a ideologie
Blog sinne

Vliv ekonomického myšlení na vývoj pojišťovnictví, hospodářskou politiku a ideologie

Následující poznatky částečně potvrzují vztahy mezi rizikem – jeho eliminací – vývojem ekonomického myšlení – hospodářskou...

Číst dál

Přerušení ekonomické činnosti jako riziko
Blog sinne

Přerušení ekonomické činnosti jako riziko

Brometr rizik (2022) ukázal, že riziko přerušení provozu je vnímáno jako riziko, které představuje dnes, ale i historicky...

Číst dál

Jan Hus a ekonomické myšlení
Blog sinne

Jan Hus a ekonomické myšlení

Kořeny ekonomického myšlení na území dnešní České republiky lze sledovat již u Jana Husa (1360 – 1415), lze-li hovořit o...

Číst dál

Přehled největších katastrof v historii lidstva
Blog sinne

Přehled největších katastrof v historii lidstva

Povodně v Číně, 1931, počet obětí 400 000 až 4 000 000, katastrofa abiotická Jednalo se o opakovaný jev. Pravděpodobnost...

Číst dál

Katastrofy a pohromy
Blog sinne

Katastrofy a pohromy

Řezáč (2011) uvádí: „Škodou se rozumí zdravotní, majetková nebo morální újma, která může být peněžně vyčíslitelná či nikoli....

Číst dál

Pojistný trh
Blog sinne

Pojistný trh

„Nabídka a poptávka v oblasti přenášení rizika pojištěním, specifického druhu peněžní služby, se uskutečňuje na pojistném...

Číst dál

Riziko
Blog sinne

Riziko

T. Cipra (2015) charakterizuje riziko následovně: „Riziko je nebezpečí s možností nepříznivých následků, vystavení se...

Číst dál

Rozhodování a riziko
Blog sinne

Rozhodování a riziko

Riziko je součástí života. Je součástí každého dne, každé hodiny. Vnímání rizika by mělo být součástí rozhodování a následného...

Číst dál

Právo, etika, pojištění
Blog sinne

Právo, etika, pojištění

Právo a etika „Neexistuje žádné jednání, které by bylo správné nebo nesprávné samo o sobě. Jedná se vždy o to, co způsobuje....

Číst dál

Regulace a státní zásahy
Blog sinne

Regulace a státní zásahy

Státní zásahy a svoboda David Boaz v knize Liberalismus v teorii a politice (2002) definuje základní úlohu státu v ekonomice....

Číst dál

Asymetrie informací v pojišťovnictví
Blog sinne

Asymetrie informací v pojišťovnictví

Na počátku úvahy, zda je zvolené riziko pojistitelné či nikoli. Je třeba brát v úvahu situaci klienta (ekonomického subjektu)...

Číst dál

Transformace po roce 1989 a současný stav
Blog sinne

Transformace po roce 1989 a současný stav

1. etapa 1989–1997 Rok 1989 přinesl v Německu (Německé demokratické republice) a zemích východní Evropy zásadní politické...

Číst dál

České ekonomické myšlení
Blog sinne

České ekonomické myšlení

České ekonomické myšlení nepřineslo, s výjimkou teleologie Karla Engliše, žádnou ucelenou myšlenkovou koncepci, nelze ho...

Číst dál

Ekonomické myšlení
Blog sinne

Ekonomické myšlení

Ekonomie v současné podobě je vědou propracovanou, formalizovanou a matematizovanou. Nevznikala v žádné laboratoři, ale...

Číst dál

Cedulové banky
Blog sinne

Cedulové banky

Centrální banku je možné definovat jako instituci, která by měla plnit některé základní úlohy: monopolní emisi oběživa,...

Číst dál

Historie - důvody pro vznik  pojištění
Blog sinne

Historie - důvody pro vznik pojištění

Pojišťovnictví je druh ekonomické činnosti zaměřené na pojistnou ochranu, při které dochází mezi subjekty pojistného trhu...

Číst dál

Fenomén vysoké míry inflace
Blog sinne

Fenomén vysoké míry inflace

V Poslanecké sněmovně, v krásném sále Státní akta se koncem června sešla vybraná společnost českých ekonomů. Jan Skopeček...

Číst dál

sinne IC je členem AČPM
Blog sinne

sinne IC je členem AČPM

Profese pojišťovacího makléře má smysl pouze v konkurenčním prostředí pojišťoven, proto v České republice našla uplatnění...

Číst dál

Jak sociální stát zničil Švédsko
Blog sinne

Jak sociální stát zničil Švédsko

Staří lidé ve Švédsku říkávali, že být Švédem znamená sám se uživit, být schopen se sám o sebe postarat a nikdy nebýt břemenem...

Číst dál

Diagnostika vlivu asymetrie informací v prostředí pojistného trhu na rozhodování aktérů procesu vnímání, hodnocení a řízení podnikových rizik
Blog sinne

Diagnostika vlivu asymetrie informací v prostředí pojistného trhu na rozhodování aktérů procesu vnímání, hodnocení a řízení podnikových rizik

Pojišťovnictví je druh ekonomické činnosti zaměřené na pojistnou ochranu, při které dochází mezi subjekty pojistného trhu...

Číst dál

Veřejné výdaje znamenají daně
Blog sinne

Veřejné výdaje znamenají daně

Tak jsem zase po delší době prolistoval mainstreamová media a nestačil se divit s jakou naše, ale i evropská politická reprezentace,...

Číst dál

Pojištění uměleckých předmětů a sbírek
Blog sinne

Pojištění uměleckých předmětů a sbírek

Významná aukční síň, Pragueauction ve spolupráci s Fanzone, dceřinou společností sinne IC a.s., pořádá první ucelenou aukci...

Číst dál

Sir Roger Douglas-jeden z největších reformátorů hospodářství ve 20. století
Blog sinne

Sir Roger Douglas-jeden z největších reformátorů hospodářství ve 20. století

Dovolte mi citovat pár řádek Jiřího Schwarze z knihy Za liberální řád, která by měla být v současné době nejen inspirací.

Číst dál

Matematika
Blog sinne

Matematika

Povinná maturita z matematiky se ruší. Ta zpráva nás asi všechny překvapila. Marně jsem hledal nějakou racionální argumentaci,...

Číst dál

Čím je risk management užitečný?
Blog sinne

Čím je risk management užitečný?

Risk management je jednak užitečný tím, že jde o jakýsi strategický rámec pro uvažování managementu, kterými oblastmi se...

Číst dál

 Muž, který stojí za zázrakem Hongkongu
Blog sinne

Muž, který stojí za zázrakem Hongkongu

Někteří z nás o libertariánských myšlenkách jen píšou. Jeden člověk je ale přeměnil v realitu pro miliony lidí krizí.

Číst dál

Jak se změní pojišťovnictví v době koronavirové?
Blog sinne

Jak se změní pojišťovnictví v době koronavirové?

Profesor Jaroslav Daňhel se ve své nepravidelné glose zamýšlí nad stavem českého pojišťovnictví, které je stejně jako celá...

Číst dál

Imperativ dneška - přiměřená míra regulace!
Blog sinne

Imperativ dneška - přiměřená míra regulace!

Podstata poslední krize byla stejná jako v minulosti... nadspotřeba. Jejím novým projevem byl začátek dlouhodobého souběhu...

Číst dál

Budoucnost evropského trhu - BREXIT mnohé napoví
Blog sinne

Budoucnost evropského trhu - BREXIT mnohé napoví

Vloni se v Evropské unii o zpestření letní okurkové sezony ekonomů vydatně postarali Řekové, když v referendu odmítli odpovědnost...

Číst dál

Krátká úvaha na téma motivy k pojištění
Blog sinne

Krátká úvaha na téma motivy k pojištění

Pojišťovnictví je druh ekonomické činnosti zaměřené na pojistnou ochranu, při které dochází mezi subjekty pojistného trhu...

Číst dál

Adam Smith - možnost ztráty
Blog sinne

Adam Smith - možnost ztráty

Adam Smith ve své knize Bohatství národů napsal...

Číst dálProdukty

Moderní rizika

Moderní rizika. Druhy rizik vč. Informačních technologií

Číst dál

Produkty

Dům a byt

Pojištění bytových domů a bytových jednotek samých. Jak probíhá proces?

Číst dál

Produkty

Pojištění cizinců

Komplexní zdravotní pojištění cizinců

Číst dál