Správa a likvidace

Velmi důležitým momentem celého procesu je správa pojistné smlouvy

Vždycky se snažím bruslit tam, kde puk bude, ne tam, kde byl.

- Wayne Gretzky -

V průběhu trvání smlouvy sledujeme společně změny, které by mohly ovlvnit rozsah a kvalitu pojistného krytí.

Ke změnám dochází také při výročí smlouvy, kde v případě dobrého škodního průběhu zohledníme tato fakta i úpravou výše pojistného.

V případě nutnosti pojistnou smlouvu ukončit připravíme výpověď, zajistíme včasné doručení na pojišťovnu a vrácení (doúčtování přeplatku) nedoplatku, potvrzení bonusu apod.

Likvidace pojistné události

Nahlášení pojistné události musí být úzce koordinováno mezi makléřem a klientem, tak, aby celý proces proběhl bezproblémově a především co nejrychleji.

Správa a likvidace

ZPĚT

Tagy: Proces pojištění