Technická rizika

Technická pojištění - stroje a elektronika, stavební a montážní rizika

Strojní a elektronická rizika jsou zejména: poškození zkratem/přepětím/podpětím, nárazem, pádem, neobratnou manipulací či chybou obsluhy, vniknutím tekutiny nebo cizího předmětu, přetlak, podtlak.

Inovace je ten nejdůležitější produkt kreativního mozku muže. Ultimátním cílem je kompletní ovládnutí mysli našeho materiálního světa, a spojování lidské přirozenosti a lidských potřeb.

- Nikola Tesla -

Uvedené případy zpravidla doplňují živelní rizika, odcizení a vandalizmus. Vyloučeny jsou zpravidla škody na součástkách podléhající pravidelné výměně, úmyslné jednání, opotřebení nebo nadměrné či nesprávné použití.

Pojistit lze jen nepoškozená a funkční zařízení v záruce i po záruce. Stáří pojišťovaných zařízení může být pojišťovnou omezeno např. u elektroniky max do 5 let a u strojů 10-15 let od uvedení do provozu. Prakticky každá pojišťovna podnikatelům a průmyslovým podnikům nabízí pojištění technických rizik. Podmínky však mohou být odlišné.

Rozsah pojistné ochrany Vašeho majetku vám navrhneme podle Vaších potřeb a finančních možností v několika variantách. Můžete tak porovnat produkty různých pojišťoven a vybrat si nejlépe vyhovující.

Technická pojištění

Pojištění stavebně-montážních rizik CAR/EAR pojištění

Tento speciální produkt je určen pro ochranu před riziky, která ohrožují budované/montované dílo během probíhajících prací resp. i během práce na záručních opravách. Jedná se o komplet pojistných nebezpečí definovaných pojistnými doložkami. Pojistné doložky se dělí na povinné a volitelné. Znění doložek určuje podmínky pojištění. Vychází z pojistných doložek vydaných zajišťovnami.

Kromě pojištění budovaného/montovaného díla lze v rámci CAR/EAR rizik je možno pojistit:

 • Zařízení a vybavení staveniště
 • Stavební a montážní stroje
 • Stávající (okolní) majetek
 • Zásoby
 • Ubytovací zařízení
 • Majetek mimo staveniště
 • Dopravní rizika
 • Odpovědnost za škodu
 • Ztráta zisku
 • Nedodržení časového harmonogramu
 • Riziko pochybení projektanta

+ Jiné speciální druhy škod. Pojištění CAR/EAR obvykle platí pro investora, objednatele, zhotovitele a smluvní podzhotovitele. U odpovědnosti za škodu je velice žádanou doložkou „křížová odpovědnost“, která poskytuje ochranu podzhotovitelům včetně vzájemných nároků.

Rozsah pojistné ochrany vám navrhneme podle vaších potřeb a finančních možností v několika variantách. Můžete tak porovnat produkty různých pojišťoven a vybrat si nejlépe vyhovující.


ZPĚT

Tagy: Produkty