Risk management

RISK MANAGEMENT Proces.

Proces probíhá následovně:

Lidská společnost se v současnosti musí smířit s tím, že dosud platí pro člověka nepříjemné axiomy, a to, že externí svět je nepředvídatelný, budoucnost nelze učinit předmětem vědeckého zkoumání, neboť jako předmět ještě neexistuje.

- Jaroslav Daňhel -

  • Seznámení se s potřebami a požadavky klienta
  • Analýza rizika – provádí se určení rizika, zhodnocení míry ohrožující ekonomickou činnost na konkrétní úrovni
  • Analýza vnímáni rizika a postoje k němu
  • Riziková prohlídka
  • Katalog rizik, jejich klasifikace
  • Ovládání rizika – vychází z analýzy a výstupem jsou konkrétní opatření, která jsou později realizována v další fázi
  • Možnosti eliminace rizik
  • Katalog rizik, jejich kvantifikace

POJISTNÁ SMLOUVA

Risk management

ZPĚT

Tagy: Proces pojištění