Finanční poradenství

Do speciální činnosti sinne IC a.s. patří i poradenství v oblasti finací.

Klientům doplňkově nabízíme produkty stavebních spořitelen, penzijních fondů a investičních nástrojů CONSEQ.

Inflace je vždy a všude peněžním jevem.

- Milton Friedman -

Stavební spoření

Stavební spoření je finační produkt, který má v České republice mnohaletou tradici.

Klient spoří buďto pravidelnou částkou nebo jednorázově. Stát se na podpoře bydlení podílí příspěvkem až 2 000 Kč ročně, úrokové sazby zůstávají u vkladu fixní a klient ví, že při dosažení podmínek stanovených zákonem a peněžním ústavem, bude mít i fixní úrok při budoucím úvěru.

Finance

Doplňkové penzijní spoření

Nikdo nemiluje život tak, jako starý člověk.

- Sofoklés -

Vzhledem k demografickému vývoji se předpokládá, že stát nebude v budoucnu schopen krýt státní důchody z I. pilíře. Po poněkud překotné reformě se zákonodárce vrátil pouze ke dvoum pilířům, tím dobrovolným je Doplňkové penzijní spoření. Klient má možnost volby mezi několika penzijními fondy, sám volí výši svého měsíční úložky. Na této výši pak závisí příspěvek státu, je-li minimální měsíční úložka 300 kč. Přispívat může i zaměstnavatel. Maximální státní příspěvek a daňová úleva je tak dosažena při měsíční úložce 2 000 Kč. Oddělení majetku účastníků od majetku správce fondu – to činí nové účastnické fondy transparentnější, bezpečnější a levnější. Každý klient má možnost zvolit investiční strategii,s ohledem na dobu investice a "odvaze" klienta. Zároveň lze vytvářet garantované programy, nabízejí vyšší potenciál zhodnocení, i když garantují návratnost minimálně všech vložených prostředků.

Státní příspěvky a daňové úlevy

Podporou až 6 360 Kč ročně stát bezkonkurenčně zhodnocuje úspory účastníků penzijního spoření.

  • Maximální státní příspěvek 2 760 Kč/rok
  • Maximální daňový odpočet 24 000 Kč/rok, maximální úspora na dani z příjmu 3 600 Kč/rok

Od 1.1.2016 lze sjednat i Doplňkové penzijní spoření pro osoby mladší 18 let

Investice

Společnost sinne IC a.s. ve snaze pokrýt potřeby svých klietů nabízí take produkty investiční společnosti Conseq.

Lidé často nevědí, co chtějí, dokud jim to neukážete

- Steve Jobs -

Přestože na první pohled vypadá investovaní velmi složitě, ve skutečnosti tomu tak není. Partnerem sinne IC je renomovaná společnost CONSEQ, působící na trhu již od roku 1995. Společně se s Vámi pokusíme zamyslet nad investiční strategií a volbou správného instrumentu. Společnost CONSEQ zná velmi dobře zdejší prostředí, specializuje se na české investory a je transparentní.

Finanční produkty Vám navrhneme podle Vaších potřeb a možností v několika variantách. Můžete tak porovnat produkty různé a vybrat ty nejlépe vyhovující.


ZPĚT

Tagy: Produkty