Odpovědnost občané

Odpovědnost - občanská

Tyto produkty pojišťoven kryjí možná rizika odpovědnosti plynoucí z běžného občanského života a z výkonu povolání.

Člověk je veliký tím, že pociťuje odpovědnost. Odpovědnost tak trochu za osud lidí, v dosahu své činnosti.

- Antoine de Saint-Exupéry -

Pojištění odpovědnosti za škodu patří k nejsložitější problematice v pojišťovnictví. Se změnou občanského zákoníku a narůstajícím obecným právním povědomím se stává velice žádaným produktem.

Pojištění odpovědnost

Odpovědnost v běžném občanském životě

Zpravidla nabízíme vždy současně s pojištěním domácnosti. Občanskou odpovědnost lze pojistit i samostatně. Jelikož často má omezenou platnost na území ČR, bývá součástí cestovního pojištění. Toto pojištění slouží pro úhradu škod, které způsobí fyzická osoba při běžných činnostech mimo zaměstnání. Například při nákupech, rekreačním sportování, návštěvě známých nebo v restauraci nešikovností můžeme poškodit majetek nebo způsobit i jinou újmu. Nejčastějšími případy škod jsou obligátní vytopení sousedů, ale i neůmyslné způsobení požáru může za vás pojišťovna zaplatit. Zvláštními případy jsou odpovědnost za škody chovatelů psů a jiných domácích zvířat, odpovědnost myslivců, modelářů a jiné specifické případy odpovědnosti. Odpovědnost vlastníka nemovitostí ( bytu v OV, rodinného domu ) se sjednává současně s pojištěním nemovitostí. Při sjednání pojištění je nutné brát zřetel na základní výluky: alkohol, úmyslné jednání, poškození při řízení vozidla, poškození pronajatých bytů nebo zapůjčených věcí. Konkrétní podmínky a přehled výluk jsou vždy uvedeny v pojistných podmínkách, které jsou zpravidla součásti kalkulací, které předkládáme.

Odpovědnost zaměstnance za škody způsobené zaměstnavateli

Tento produkt je určen pracujícím pro ochranu před nechtěně způsobenou škodou při výkonu povolání. Produkty pojišťoven zpravidla odpovídají zákonným normám, které odpovědnost zaměstnanců upravují. Některé zvláštní případy škod je zapotřebí připojistit například poškození služebního vozu při řízení, ztráta nebo poškození svěřených pracovních pomůcek, pokuty či penále uložené zaměstnavateli následkem pochybení zaměstnance. I tato pojistka však nezaručí úhradu všech případů. Mezi standardní výluky patří samozřejmě alkohol, hrubá nedbalost, úmyslné jednání nebo vadně provedená manuální práce ( vyrobení zmetku). Konkrétní podmínky a přehled výluk jsou vždy uvedeny v pojistných podmínkách, které jsou zpravidla součásti kalkulací, které předkládáme.

Rozsah pojistné ochrany vám navrhneme podle vaších potřeb a finančních možností v několika variantách. Můžete tak porovnat produkty různých pojišťoven a vybrat si nejlépe vyhovující.


ZPĚT

Tagy: Produkty