UNIQA SVK

UNIQA Poisťovňa a.s.

  • Založena: 1815
  • Působnost v SR : od 1990
  • Územní působnost: 19. zemí světa.
  • Člen skupiny Uniqa Insurance Group od roku 1994
  • Člen skupiny : Uniqa Insurance Group
  • Rating Standard & Poor's: A
  • www.uniqa.sk
UNIQA Poisťovňa .a.s.

UNIQA poisťovňa je univerzálna poisťovňa poskytujúca široké spektrum životných a neživotných poistení pre súkromné osoby aj podnikateľov. Na poistnom trhu pôsobíme od roku 1990. Pôvodne pod názvom Poisťovňa OTČINA sme boli druhou poisťovňou na slovenskom poistnom trhu. Vďaka našim dlhoročným skúsenostiam, finančnej stabilite, vysokej odbornosti personálu a rýchlosti poskytovaných služieb sme pre Vás silným spoľahlivým partnerom pre prípad nečakaných udalostí

- www.uniqa.sk -


ZPĚT

Tagy: Partneři