Pojištění finančních ztrát

Pojištění finančních ztrát - přerušení provozu, pojištění pohledávek

Pojištění přerušení provozu slouží například k náhradě ztrát na zisku či vynaložených stálých nákladech. Další speciální - finační rizika jsou níže uvedena.

Hypotézy vytvářím, avšak hypotézám - ani svým vlastním - nevěřím do posledního písmene.

- Isaac Newton -

Pojištění přerušení provozu:

Pojištění přerušení provozu slouží k náhradě ztrát na zisku a vynaložených stálých nákladech, které vzniknou následkem přerušení provozu podniku. K přerušení musí dojít následkem předcházejícího poškození majetku firmy některým z pojištěných rizik.

Obvyklé se sjednává tzv. „požární přerušení provozu“, které způsobí poškození inventáře požárem, výbuchem a jinými riziky definovanými jako „flexa“. Pojištění lze rozšířit i o doplňková živelní rizika, odcizení ,vandalizmus. Aktuálně je velice žádané pojištění přerušení provozu následkem poškození strojů či elektroniky nebo následkem tzv. přerušení externích sítí.

Pojištění finančních ztrát

Kalkulace:

Pro kalkulaci pojištění přerušení provozu je nutno vyplnit podrobný dotazník obsahující data z účetnictví firmy, která slouží ke stanovení pojistné částky. Pojištění přerušení provozu lze sjednat na rok a kratší dobu. Zpravidla se sjednává s časovou spoluúčastí. Některé pojišťovny kromě časové spoluúčastí používají i pevnou či procentuální spoluúčast.

Pojištění pohledávek:

Pojištění pohledávek (úvěrové pojištění) chrání podnik před neplacením dluhů vyplývajících z obchodní činnosti. Zajišťuje, že vystavené faktury budou uhrazeny a umožňuje vám spolehlivě řídit obchodní a politická rizika obchodování. Narozdíl úvěrového pojištění, které kompenzuje ztráty vzniklé z neplacení dluhů , je hlavním cílem tohoto pojištění předcházet ztrátám a zvyšovat ziskovost podniku. Základem je mít ty nejlepší informace o podnicích, odvětvích a hospodářských trendech, které vám umožní přijímat sofistikovaná rozhodnutí o úvěrech a vyhnout se tak ztrátám nebo je alespoň minimalizovat.

Dále lze sjednat:

Pojištění závazků vyplývajících z prohlášení a záruk, pojištění zpronevěry, pojištění profesní odpovědnosti, kde produkt může ochránit různé profese od právníků přes IT odborníky až po marketingové specialisty. Rozsah pojistné ochrany vám navrhneme podle vaších potřeb a finančních možností v několika variantách. Můžete tak porovnat produkty různých pojišťoven a vybrat si nejlépe vyhovující.


ZPĚT

Tagy: Produkty