IPID

Směrnice (EU) 2016/97

ukládá tvůrcům produktů neživotního pojištění vypracování standardizovaného informačního dokumentu o pojistném produktu, který poskytne zákazníkům nezbytné informace o produktech neživotního pojištění a umožní jim tak učinit informované rozhodnutí.

foto

ZPĚT

Tagy: Partneři