Odpovědnost podnik

Pojištění odpovědnosti PODNIKU

Nedokolnalost člověka a lidské společnosti je vedle nespoutaných živelních sil výzamným generátorem negativních důsledků realizace nahodilosti.

Zdrojem a příčinou nebezpečí mohou být v tomto ohledu vedle objektivní nedokonalosti lidských smyslů i další subjektivní lidské vlastnosti, jakými jsou neznalost, nezkušenost, omyl, selhání atd. Z této premisy logicky plyne, že při jakémkoliv druhu lidské činnosti může z těchto příčin dojít k způsobení škody jinému subjektu na zdraví nebo majeku. Poškozený pak může uplatňovat nárok náhradu vzniklé škody vůči tomu, kdo mu škodu svým nedokonalým jednáním způsobí.

Pojištění odpovědnosti je velmi složitý produkt, který vyžaduje pečlivou analýzu případných budoucích možných rizik. Doporučujeme přípravě věnovat náležitou pozornost, protože budoucí možné ztráty se dají jen složitě predikovat a kvantifikovat.

Pojištění odpovědnosti

ZPĚT

Tagy: Produkty