Pojištění cizinců

Komplexní zdravotní pojištění cizinců

Zdravotní pojištění cizinců pro případ nutné a neodkladné zdravotní péče

Zdraví není vším, ale bez zdraví je všechno ničím.

- Arthur Shopenhauer -

Nutné pojištění cizinců

Kryje náklady ošetření při náhlém onemocnění nebo úrazu. Je nutnou podmínkou pro udělení víza. Obvykle se pojišťuje:

  • ambulantní péči
  • léčení v nemocnici
  • neodkladné ošetření zubů
  • repatriaci
Finance

Komplexní pojištění cizinců

Rozsah pojištění je podobné veřejnému zdravotnímu pojištění v ČR, je však omezen sjednanými limity pojistného plnění.

Nejsem příliš nemocný, ještě o tom mohu mluvit.

- William Shakespeare -

Pojištění cizinců

Tento druh pojištění mohou využít dospělí i děti, těhotné ženy popřípadě ženy plánující těhotenství

Pojištěna je nejen nutná a neodkladná zdravotní péče, ale i následná a plánovaná zdravotní péče

  • Komplexní zdravotní pojištění cizinců splňuje podmínky zákona č.326/1999 Sb. ve znění pozdějších předpisů a je uznáváno cizineckou policií ČR
  • Pro děti do 15 let: preventivní a kontrolní prohlídky a očkování v rozsahu, který je standardně poskytován na území ČR pojištěncům veřejného zdravotního pojištění v ČR. Novorozence lze pojistit ihned po narození
  • Péče v průběhu těhotenství a porodu, poporodní péče o novorozence v porodnici
  • Stomatologie – nutná a neodkladná péče

ZPĚT

Tagy: Produkty