Životní pojištění

Životní a úrazové pojištění. Rizikové životní pojištění.

Velmi důležitou složkou pojištění je životní a úrazové pojištění. Produktová nabídka pojišťoven je velmi pestrá.

Loď nemá být jištěna jednou kotvou a život jednou nadějí.

- Epiktétos -

Životní a úrazové pojištění:

"Úraz bývá nejčastěji definován jako náhlé a neočekávané působení zevních sil včetně vlastní síly tělesné, působení tělesných teplot, par, plynů, záření a jedů, které měly za následek poškození zdraví nebo smrt ".

Pojištěním tohoto rizika, získáte klid v nenadálých situací, které v životě mohou nastat. Pojišťovny nabízí mnoho produktů pro různé skupiny klientů a pro různé situace.

Základní dělení životního pojištění je na rizikové a spořící-investiční. Často se jedná o jejich kombinaci, můžete jej přizpůsobit svým potřebám. Životní pojištění si zpravidla sestavíte na míru podle aktuálních potřeb. A když ve vašem životě nastane změna (například sňatek, narození dětí, platový postup, odchod dětí z domova) nebo dojde na finanční závazky (hypotéka), můžete jej dané situaci přizpůsobit. Hodí se zejména pro všechny, na jejichž výdělečné činnosti a péči jsou závislé další osoby.

Cestování rizika

Rizikové životní pojištění:

  • smrt z jakékoliv příčiny
  • smrt následkem úrazu
  • úraz
  • trvalé následky úrazu
  • invalidita následkem úrazu či nemoci
  • pracovní neschopnost následkem úrazu či nemoci
  • hospitalizace následkem úrazu či nemoci
  • závažná onemocnění, denní odškodné následkem úrazu

Rádi vám vytvoříme nabídku tohoto velmi soukromého pojištění přesně dle vašich představ.


ZPĚT

Tagy: Produkty