KB Penzijní společnost

KB penzijní společnost a.s.

"KB PS je jednou z největších penzijních společností na českém trhu - měřeno objemem spravovaných prostředků. Pro nabízení svých produktů a obsluhu stávajících účastníků využívá rozsáhlou síť poboček Komerční banky, Modré pyramidy stavební spořitelny, vázané zástupce KB PS a externí smluvní partnery. Tato široká obchodní síť pokrývá celé území ČR. Na všech kontaktních místech mohou zájemci a účastníci uzavírat smlouvu o doplňkovém penzijním spoření, provádět ve svých smlouvách změny či získávat informace.Stabilním a finančně silným vlastníkem KB PS je Komerční banka, a.s. (100%). Finanční síla a stabilita akcionáře, významné postavení a dlouholeté zkušenosti z působení na trhu penzijního spoření jsou zárukou bezpečí v oblasti získávání dodatečných prostředků pro období penze pro širokou skupinu obyvatel ČR".

- KB penzijní společnost a.s. -

KB penzijní společnost a.s.
  • Založena: 1995
  • Působnost v ČR : od 1995
  • Územní působnost: lokální
  • Člen skupiny : Komerční banka, a.s. (Societe Generale)
  • Rating Standard & Poor's: A
  • www.kbps.cz

Se společností sinne IC a.s. spolupracujeme od června roku 2013. Věříme, že naše spolupráce v oblasti penzijních produktů bude pro obě strany přínosná a zároveň příjemná. Naše první kontakty tomu určitě nasvědčují.

- Jiří Zpěváček, vedoucí útvaru Externí partneři a marketing -


ZPĚT

Tagy: Partneři