Dům a byt

Pojištění bytových domů a bytových jednotek samých. Jak probíhá proces?

S ohledem na na nový občanský zákoník a velmi dynamicky se rozvíjející developerskou činnost, vznikla potřeba se více, jak dříve době věnovat se problematice pojištění bytových domů a bytových jednotek samých.

Ať si naplánujete cokoli, vždycky se v tom bude skrývat nějaký problém.

- Vincent Van Gogh -

Makléřská společnost sinne IC a.s. má v této oblasti bohaté zkušenosti, pojišťujeme desítky nemovitostí a umíme sofistikovaně analyzovat potřeby našich klientů, především společenství vlastníků jednotek a družstev.

Jak probíhá proces?

Tak jako v ostatních případech. Nejdříve konzultujeme s vlastníky jejich potřeby. Zjistíme jejich představy o krytí rizik, spoluúčastech a celkové pojetí pojištění nemovitosti. Po rizikové prohlídce pečlivě analyzujeme stávající smlouvu a konzultujeme s klientem požadovaná rizika. Dalším krokem je poptávka směrem k pojišťovnám. Následuje zpracování kalkulací, jejich vyhodnocení. Za prospěšné považujeme prezentaci a diskuzí na shromáždění vlastníků kde každý muže doplnit své zkušeností. Makléř tak dostane prostor pro implementací připomínek a úpravy konceptu pojistné smlouvy. Uzavřením smlouvy proces nekončí. Makléř v průběhu pojištění s klientem přes pověřenou osobu zůstává v kontaktu, konzultuje potřeby změn a zpracovává je, pomáhá s vyřizováním škodných událostí a veškerou administrativou spojenou se správou pojistné smlouvy.

Finance

Pojištěná rizika:

  • komplexní živel
  • odcizení, vandalismus
  • pojištění věcí movitých (na chodbách, sklepích, společných prostorách)
  • pojištění stojů a elektroniky (výtahy, kotle, EZS, stínící technika, elektromotory..)
  • pojištění skla (balkony, zasklené lodžie, vstupní dveře)

Velmi podstatná jsou pojištění řešící odpovědnost za škody či újmy:

způsobené v souvislosti s vlastnictvím, nájmem či držbou nemovitostí a jejích správou: (sníh, pády předmětů, odpovědnost za škody na majetku, újmu zdraví včetně následných regresů orgánů sociálního a zdravotního pojištění) – řeší pojištění odpovědnosti vlastníka/držitele nemovitostí, společenství vlastníků nebo družstva.

Odpovědnost statutárních orgánů společenství. Jedná se o velmi odpovědnou činnost vůči vlastníkům nemovitostí i navenek.

Naší činností usilujeme o celkové zpřehlednění pojistné smlouvy, výběru reálně hrozících pojistných nebezpečí s nastavením optimálních limitů a především k celkové úspoře nákladů na pojištění, která mnohdy dosahuje i desítek procentních bodů.

Program Byt :

Kromě shora uvedených rizik je potřeba brát v úvahu rizika spojená s vlastnictvím/držbou – bytu. Nejen z hlediska odpovědnosti za újmu třetím osobám, ale i s ohledem na případné záruky a povinnost plynoucí z půjček a hypoték.

U pojištění bytu pro účely ručení je potom možná aplikace velmi výrazné slevy. Další výhodou samostatného pojištění bytové jednotky je pojistná hodnota, kterou zpravidla bývá tržní cena, což vyžaduje většina poskytovatelů úvěrů a hypoték.

V rámci programu BYT poskytujeme také naše služby vlastníkům nebo nájemcům bytů pojištěného bytového domu například pojištění domácností, občanské odpovědností za škodu a jiné občanské produkty s výraznou slevou.


ZPĚT

Tagy: Produkty