Ostatní rizka

Municipality, školy, občanské spolky, zdravotníctví, pořádání akcí

Kdyby bylo možné vypočítat budoucí podobu trhu, budoucnost by přestala být nejistá. Neexistovala by ani podnikatelská ztráta, ani zisk. Dovednosti, které lidé od ekonomů očekávají, přesahují schopnosti jakéhokoliv smrtelníka.

- Ludwig von Mises -

Pojištění obcí a měst

Pojišťovny nabízejí širokou škálu produktů zacílených na specifika provozu a správy měst a obcí. Kromě pojištění obecního majetku, mobiliáře, ČOV atd. nabízejí pojišťovny pojištění odpovědnosti včetně odpovědnosti mateřských základních a středních škol jejíchž zřizovatelem je zpravidla obec.

Základní podmínkou dobrého života v obci jest vláda zákonů, nikoli lidí.

- Aristoteles -

Ostatní rizka

Pojištění soukromých škol. Pojištění spolků a sportovních organizací

Pro soukromé školy nabízíme pojištění v obdobném rozsahu jako pro státní školy včetně odpovídajícího pojištění odpovědností. Spolkům a sportovním organizacím rovněž zajistíme přiměřenou pojistnou ochranu včetně odpovědnosti za škody.

Pojištění akce:

Tento specifický druh řadíme k tzv. krátkodobému pojištění. Jedná se o pojistnou ochranu pořadatele před riziky, které ohrožují průběh akce jako jsou například koncerty, veletrhy, výstavy, festivaly, sportovní akce. Kromě základního pojištění odpovědností pořadatele za způsobení škody či újmy se sjednává pojištění inventáře , šaten, parkoviště, tržeb atd., kdy podmínky pojištění zohledňují specifika provozu. Významnou součástí pojištění akce bývá pojištění nekonání neboli zrušení akce ať už z důvodu nepřízni počasí , poškození majetku nebo náhlého onemocnění účinkujících.

Rozsah pojistné ochrany vám navrhneme podle vaších potřeb a finančních možností v několika variantách. Můžete tak porovnat produkty různých pojišťoven a vybrat si nejlépe vyhovující.


ZPĚT

Tagy: Produkty