Majetek podnik

Pojištění majetku je nejčastějším a základním produktem pojištění

Věcné pojištění motorového vozidla představuje havarijní (kasko) pojištění. Vedle rizika živelního, problémového rizika odcizení a vandalismu je do produktů zahrnuto riziko havárie (událost, která působila na vozidlo náhle a mechanicky).

V podnikání nemůžete čekat, až bouřka přejde, je nutné naučit se tančit v dešti.

- Steve Jobs-

Pojištění majetku lze uzavřít proti následujícím rizikům:

 • poškození přírodními živly (požár, vichřice, krupobití, zemětřesení, záplava, povodeň, tíha sněhu)
 • poškození vodou při havárii potrubí
 • nárazem vozidla, letadla, pádem stromu či stožáru
 • krádež vloupáním , loupežné přepadení
 • vandalizmus

Pojištění majetku lze uzavřít proti následujícím doplňkovým rizikům:

 • rozbití skel
 • zkrat, přepětí, podpětí
 • poškození dešťovou vodou
 • zpětné vystoupnutí vody z odpadního potrubí
 • ztráta vody při havárií potrubí
 • pojištění strojů/elektroniky ( podrobně viz „technická rizika“)
 • pojištění dopravních rizik a zásilek
 • pojištění během účastí na veletrhu
Pojištění majetku

Pojišťovny nabízejí řadu produktů, pojistné podmínky i ceny mohou být odlišné. Rozsah pojistné ochrany vašeho majetku vám navrhnem dle potřeb a finančních možností v několika variantách. Můžete tak porovnat produkty různých pojišťoven a vybrat si nejlépe vyhovující.


ZPĚT

Tagy: Produkty