Adam Smith - možnost ztráty

Adam Smith ve své knize Bohatství národů napsal...

Možnost ztráty je nedoceněná

- Adam Smith-

"O tom, že možnost ztráty často podceňujeme a téměř nikdy se neodhaduje její výši, než jaká skutečně je, můžeme se přesvědčit z velmi skrovných zisků pojišťoven. Aby bylo možno se pojišťovat vůbec nějaké podnikání proti nebezpečí ohně nebo pohromy na moři, musí být pojistné tak vysoké, aby se z něho uhradily průměrné ztráty, zaplatily výdaje na řízení pojišťovacího podniku a aby vyneslo tolik, kolik by mohl vynášet stejný kapitál vynaložený v kterékoliv jiné obyčejné živnosti.

Adam Smith

Člověk, který neplatí více než tuto částku, platí zřejmě pouze skutečnou hodnotu toho nebo onoho nebezpečí neboli nižší cenu, jaká se jen dá za takové pojištění rozumně očekávat. Poplatek za pojištění je sice obyčejně velmi mírný, ale mnoho lidí přezírá nebezpečí tak, že jim nestojí za placení.

Počítáme-li průměr z celé země, devatenáct domů z dvaceti nebo snad spíše devětadevadesát ze sta není vůbec pojištěno proti ohni. Nebezpečí při dopravě po moři zneklidňuje většinu lidí více, a tak lodí pojištěných je mnohem víc než lodí nepojištěných. Ale mnoho jich vyplouvá vůbec nepojištěno bez ohledu na roční dobu a dokonce i za války. A nebývá to snad vždy z nerozumnosti. Má-li nějaká velká společnost nebo třeba i velký obchodník na moři dvacet nebo třicet lodí, pojišťuje jaksi jedna druhou. Pojistné, které se ušetří na všech dohromady, může více vyvážit ztráty, které je za normálních okolností tu a tam postihnou. Ve většině případů vede však k tomu, že zanedbává pojištění lodí, stejně jako zanedbává pojištění domů, nikoliv takový chytrý výpočet, nýbrž pouhá lehkomyslná nedbalost a domýšlivé přezírání nebezpečí".

To napsal Adam Smith ve své knize Bohatství národů, vydané v roce 1776.


ZPĚT

Tagy: Blog sinne